ChatGPT4.0镜像套壳网站汇总 国内直接免费用

你是否曾经为了使用 ChatGPT 而不得不注册或者使用科学上网?如果是,那么本文将为你提供一些帮助!本文将为您展示超过60个自用的 ChatGPT 套壳网站,也可以称为 ChatGPT 镜像网站。

图片[1] - ChatGPT4.0镜像套壳网站汇总 国内直接免费用 - 乐享酷知网

这些网站可以作为 ChatGPT 的替代解决方案,让您无需注册或科学上网即可体验。

网址是否魔法需要注册需要付费是否推荐
https://1919abc.com?
https://tomchat.online?
https://2dog.51mskd.com/chat??
https://94gpt.com/✈️
https://ai-toolbox.codefuture.top/✈️?
https://ai117.com/?
https://ai.ls/✈️
https://ai.usesless.com/?
https://ai.yiios.com/?
https://chat.51buygpt.com/✈️
https://chat.52ai.us/?
https://chat.68686.ltd/?
https://chat.aidutu.cn/?
https://chat.alpaca-bi.com/?
https://chat.eaten.fun/?
https://chat.geekr.dev/✈️
https://chat.gpt.wf/✈️
https://chat.gptchinese.org/?
https://chat.gptplus.one/
https://chat.h7ml.cn/✈️
https://chat.paoying.net/✈️
https://chat.theb.ai/✈️
https://chat.wobcw.com/
https://chat.wuguokai.cn/#/chat/
https://chat.yqcloud.top/✈️
https://chat12.yqcloud.top/
https://chat2.zhuleixx.top/?
https://chat4.aichatos.com/?
https://chat9.yqcloud.top/✈️
https://chatbot.theb.ai/✈️
https://chatforai.com/✈️
https://chatgpt.ddiu.io/✈️
https://chatgpt.poshist.cn/✈️
https://chatgpt.tool00.com/
https://chatgpt-flutter.h7ml.cn/✈️
https://chilloutai.com/✈️
https://desk.im✈️
http://easyai.one/chatt?
https://freechatgpt.chat/✈️
https://freechatgpt.lol/✈️
https://freegpt.cc/✈️
https://gpt.h7ml.cn/✈️
https://gpts.wxredcover.cn/?
https://laicj.cn/?
https://hotoke.ai/✈️
https://mirrorchat.extkj.cn/
https://openmao.panchuang.net/?
https://poe.com/✈️?
https://trychatgp.com/✈️
https://wordstory.streamlit.app/✈️
https://www.aicodehelper.com/✈️
https://www.aitoolgpt.com/✈️
https://www.askopenai.cn/?
https://www.chatsverse.xyz/✈️
https://www.ftcl.site/✈️
https://www.teach-anything.com/✈️
https://www.tdchat.com/✈️
https://xc.com/✈️

所有网址的广告链接与本人无关,请不要轻易相信。建议不要在任何网站中输入你自己的 ChatGPT 账号的 API KEY,以免被盗取财产。建议有条件的朋友还是直接使用官方 ChatGPT,更加安全可靠。

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞16 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容